უმაღლეს სამედიცინო სკოლაში ”აიეტი” სწავლება მიმდინარეობს: