სტუდენტების მობილობა

2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისთვის სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2016 წლის 22 იანვრიდან 2016 წლის 04 თებერვლის 18:00 საათამდე.
 
სტუდენტების საყურადღებოდ: მიმდინარეობს ვაკანტური ადგილების რეგისტრაციის პროცესი.
 
დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტში დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ვაკანტური ადგილების რაოდენობაა-5. 
 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა-აუცილებელია წინასწარი გასაუბრება. გასაუბრების დროს გთხოვთ, წარმოადგინოთ პირადი საქმის ასლები და ნიშნების ფურცელი.
 
 
 
დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს: https://students.eqe.ge/