დიპლომისშემდგომი განათლება მიმდინარეობს უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის - სადოქტორო სწავლების, და რეზიდენტურის სახით.

 

დოქტორანტურა

 

რეზიდენტურა