დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა

 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა ბიოსამედიცინო და ჯანდაცვით მეცნიერებებში

 

საკონტაქტო პირი:

ნუგზარ ნარსია,

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

სასწავლო დეპარტამენტის საგანმანათლებლო პროგრამების, სასწავლო კურსებისა და მოდულების განყოფილების ხელმძღვანელი

mailto:nnarsia@hotmail.com