ტოპოგრაფიული ანატომია
 
ლაბორატორიული მონაცემების კლინიკური ინტერპრეტაცია
 
ბიომარკერები: მოლეკულური საფუძვლები და პრაქტიული გამოყენების შესაძლებლობები
 
ონკომარკერები სკრინინგსა და ინდივიდუალურ ქიმიოთერაპიის შერჩევა/მონიტორინგში
 
სამხედრო მედიცინის საფუძვლები
 
ბიოეთიკა
 
კლერკშიპი კარდიოლოგიაში
 
კლერკშიპი ენდოკრინოლოგიაში
 
კლერკშიპი ონკოჰემატოლოგიაში
 
კლერკშიპი ორთოპედიასა და ტრავმატოლოგიაში
 
კლერკშიპი ნევროლოგიაში
 
კლერკშიპი რადიოლოგიაში