”აიეტის” სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების მიერ შემოწირული წიგნები

 

დავით მრელაშვილი


Willis, M. Medical Terminology
Kaplan Medical Series:
Kaplan Medical USMLE  Step 1. Anatomy Lecture Notes, 2008  +DVD
Kaplan Medical USMLE  Step 1. Behavioral Science Lecture Notes, 2008 + DVD
Kaplan Medical USMLE  Step 1. Biochemistry and Medical Genetics Lecture Notes, 2008 +DVD
Kaplan Medical USMLE  Step 1. Immunology and Microbiology Lecture Notes, 2008 + DVD
Kaplan Medical USMLE  Step 1. Pathology Lecture Notes, 2008  + DVD
Kaplan Medical USMLE  Step 1. Pharmacology Lecture Notes, 2008 +DVD
Kaplan Medical USMLE  Step 1. Physiology Lecture Notes, 2008 +DVD
Kaplan Medical USMLE  Step 1. Qbook, 2008
K.Moore,  T.V.N Persaud.  The Developing Human. Clinically Oriented Embryology.  8th ed. Saunders, 2008.
Blueprints  Medicine, / eds.V. Young et al/.  4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2008.
Blueprints Surgury, /eds. S. Karp, J.Morris/. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2006

Adams & Victors Principles of Neurology, 2009

J. Martin. Neuroanatomy. Text and Atlas, 2003

 

 

ვასილ ცისკარიშვილი და მარიამ გელაშვილი


Bate s Guide to Physical Examination and history taking
Thomas M.Habermann, Mayo Clinic, Internal Medicine Review
Clinical Infectious Disease / ed. D. Schlossberg/ Cambridge University Press, 2008.
Current Medical Diagnosis & Treatment, 47th edition,  Mc Grow Hill, 2008.
Danforth`s Obstetrics & Gynecology / eds. R. Gibbs et al/ 10th edition,  Kluwer / Lippincott Williams &Wilkins, 2008.
Greenspan`s  Basic and Clinical Endocrinology / eds. D. Gardner et al / 8th edition,   Mc Grow Hill Medical, 2007.
The Merck Manual of Diagnosis and Therapy /eds. M. Beers et al / 18th edition Merck Research Laboratories, 2006.
Williams Textbook of Endocrinology /eds. H. Kronenberg  et al / Saunders, 2008.

 

 

ანა ჯაფარიძე და ესტატე ქოქოსაძე

 

Moore,K. Clinically oriented anatomy
Lippincotts Illustrated Biochemistry
Lippincotts Illustrated Pharmacology
Hal Blumenfeld, Neuroanatomy through Clinical Cases
Dale Dubin, Rapid Interpretation of EKG`s
Fred F. Ferri, The Care of the Medical Patient

Junqueiras Basic Histology. 12th edition, 2010

W. Levinson. Review of Medical Microbiology and Immunology 11th edition, 2011

A. Schneider, Ph. Szanto. BRS Pathology, 4th edition,  2009
Macleods Clinical Examination, 12th edition, 2009
Symptom to Diagnosis. An Evidence- Based Guide , 2nd edition,2010  

Adams & Victors Principles of Neurology, 9th ed., 2009

Current Medical Diagnosis & Treatment, 2011.

Harrisons Principles of Internal Medicine. Vol. 1-2. 18th ed., 2012

The Washington Manual of Medical Therapeutics. 33rd ed., 2010.

 
 
ქეთევან ერემეიშვილი
 
British National Formulary, 2011
Oxford Handbook for the Foundation Programme, 2010
e-books: Acute Care and Macleods Clinical Examination
 
 
თინათინ ნარსია
 
USMLE Step 2. Clinical skills, 2008

USMLE Step 2. Q-Book, 2008

 
 
 
Mandal Miss Avha, Mohammed Ziauddin, Maharjan Saurabh.

 

G.J. Tortora, B. Derrikson. Principles of Anatomy and Physiology. 11th ed., 2006

Chaurasias Human Anatomy. Regional and Applied . , 2007  v.1,2,3

I. Singh. Human Embryology.  8th ed., 2007.

I. Singh. Textbook of Human Histology. 5th ed., 2008

Langmans Medical Embryology. 8th ed., 2000

Langmans Medical Embryology.9th ed. 2004

Bailey and Loves Short Practice of Surgery. 23rd ed., 2007, v.1,2.

U.Satyanarayama. Biochemistry. 2004

Khadimillah Kakakhel. Textbook of dermatology, 2000

Muhammad Ali. Students Clinical Methods in Medicine, 2001/2

Essentials of Community Medicine, 1998

M.K. Campbell. Biochemistry, 2nd ed. 1995.

Basic Molecular and Cell Biology. 2nd ed., 1993.

Recombinant DNA. 2nd ed., 1992.

Report on Committee of infectious diseases. 1991.

R. Werner. Essentials of Modern Biochemistry, 1983

 

ირაკლი მანია

Th. Devlin. Textbook of Biochemistry, 7th ed.,  2011
Lehniger Principles of Biochemistry, 6th ed.,  2013
A.K. Abbas. Basic Immunology,  4th ed. , 2014
W.Levinson. Review of Medical Microbiology, 12th ed., 2012
Immunology / I. Roitt et al/, 8th ed.,  2013
E. Goljan. Rapid Review Pathology. 4th ed.,   2014
L.  Costanzo. Physiology, 5th ed., 2014                     
 


ვახტანგ ლეონიძე და თეა ყვავაძე
 
USMLE  STEP 1. Lecture Notes(2008):
1.    Anatomy
2.    Behavioral Science
3.    Biochemistry
4.    Pathology
5.    Pharmacology
6.    Physiology
7.    First  Aid Step 1,2002
8.    First  Aid Step 1,2003
USMLE  STEP 2. Lecture Notes(2008/9):
9.    Obstetrics & Gynecology
10.    Pediatrics
11.    Psychiatry & Epidemiology
12.    Surgery.
13.    Q-book,
14.    Complex Cases
15.    Clinical Skills
16.    First Aid Step 2, 2007
17.    The Ultimate Guide &Review for USMLE Step 2. Clinical Skills Exam. 2008
18.    NMS. Review for USMLE Clinical SkillsExam,2007
USMLE STEP 3.
19.    Master the boards,2008
20.    Q-book, 2008/9
21.    Made ridiculously simple,2012
22.    First Aid Step 3, 2008    
23.    First Aid Match, 2011  
            ***           
24.    Blueprints in Cardiology, 2003
25.    Blueprints in Internal medicine, 2010
26.    NMS Medicine. 2008
27.    NMS Medicine Casebook. 2008
28.    Harrisons Principles of Internal Medicine. Self-assessment &Board Review. 2008
29.    Blueprints in Ob &Gynecology. 2009
30.    Blueprints in Pediatrics. 2007
31.    The John Hopkins Internal Medicine Board Review. 2008/9
32.    Case Files Internal Medicine.
33.    The Washington Manual. 2001
34.    Lippincott Illustrated Review Pharmacology. 20016
35.    K. Lindsey, I. Bone. Neurology & Neurosurgery. 2004
36.    H.Blumenfeld. Neuroanatomy. 2002
37.    Psychiatry. Made Ridiculously Simple. 2005
38.    The residency Match.101 Biggest Mistakes & How to Avoid Them.2003
39.    Iversons Getting Into a Residency
40.    R. Bojar. Manual of Preoperative care in Cardiac and Thoracic Surgery.1994
41.    Epidemiology in Medicine.  1987
42.    R. Greenberg. Medical Epidemiology. 1996