გამოცხადდა 2014-2015 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის მობილობა

დავით ტვილდიანის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს 10 ვაკანსიას დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 2014-2015 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრის მობილობისთვის.