გამოცხადდა 2013-2014 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრის მობილობა

დავით ტვილდიანის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი აცხადებს 10 ვაკანსიას დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 2013-2014 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრის მობილობისთვის.